Aktualności

Na podstawie par. 11 Decyzji nr 46/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 września 2017 r., zmienionej decyzją nr 36/2018 Prezes Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2018 roku w prawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk informujemy, że Komisja Konkursowa wyłaniająca kandydata na dyrektora Biblioteki Kórnickiej w Kórniku, w wyniku postępowania konkursowego wyłoniła kandydaturę prof. Tomasza Jasińskiego na stanowisko dyrektora. Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów.

VI edycja konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant została rozstrzygnięta

W dniu 5 czerwca, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, zostały wręczone dyplomy laureatom oraz osobom wyróżnionym w VI edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, której wiodącym autorem był doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w swoich publikacjach podczas krótkich wystąpień.

Zgromadzenie Ogólne Oddziału i otwarcie nowej siedziby w Pałacu Działyńskich

W dniu 5 czerwca odbyła się 94 sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu w nowej siedzibie, mieszczącej się w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku. Sesja ta miała 3 odsłony: część sprawozdawcza, uroczyste wręczenie dyplomów laureatom VI edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2018 r., a jej wiodącym autorem był doktorant oraz uroczyste otwarcie nowej siedziby.  

Antoni Horst Memoria Lectures

W dniu 11 czerwca 2019 r. w ramach cyklu wykładów Antoni Horst Memorial Lectures organizowanych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN uroczysty wykład pt.: „O złożoności fenomenu życia” wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Chorąży. Prof. Mieczysław Chorąży (ur. 31 sierpnia 1925 r. w Janówce) – lekarz onkolog, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przewiń do góry