7. Tydzień Mózgu w Poznaniu (2015)

Zastosowanie funkcjonalnych nanokomponentów do diagnostyki i terapii chórob mózgu. Prof. dr Michael Giersig
Niebezpieczne związki w mózgu. Dr hab. Małgorzata Kajta
Spór wokół świadomości zwierząt. Prof. dr hab. Wojciech Pisula
Dlaczego się starzejemy? Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Możliwość wczesnego diagnozowania choroby Alzheimera. Prof. dr hab. Hanna Radecka
Chirurgiczne leczenie padaczki dziecięcej. Prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski
Czym nakarmić głodne neurony? Prof. dr hab. Maria Kapiszewska
Neuromodulacja – możliwości leczenia schorzeń neurologicznych i psychicznych. Prof. dr hab. med. Marek Harat
Co to są tzw. „nałogi behawioralne”, dlaczego piszemy o nich w cudzysłowie, czy naprawdę warto poświęcać im tyle uwagi w mediach? Dr med. Bogusław Habrat