4. Tydzień Mózgu w Poznaniu (2012)

Czy w świetle współczesnych badań mózgu wolna wola jest iluzją? Ks. Prof. dr hab. Józef Bremer SJ
Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia guzów mózgu. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
Na drodze do zrozumienia guzów mózgu u ludzi . Dr Katarzyna Rolle
Udar mózgu jako problem biologiczny i społeczny. Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Słońce, seks i słodycze, czyli wskazówki zegara biologicznego. Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy
Interfejsy multimodalne – technologie usprawniające zmysły komunikacji. Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Gdzie ta piąta klepka – EEG i biofeedback w praktyce. Dr Przemysław Strzyżyński
Sieci neuronowe w Sztucznej Inteligencji i Sztucznym Życiu. Dr inż. Maciej Komosiński
Test Turinga – inspirująca gra. Dr Paweł Łupkowski