Członkowie Akademii Młodych Uczonych (AMU)

Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Dr hab. Michał Bogdziewicz –  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Jacek Kolanowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 
Dr hab. inż. Barbara Uszczyńska-Ratajczak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Dr hab. Marek Skrzypski – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Dr hab. Anna Dyrdał, prof. UAM – Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK –  Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Dr hab. Artur R. Stefankiewicz, prof. UAM – Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Arkadiusz Tomczyk, prof. UAM – Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział IV - Nauk Technicznych

Dr hab. inż. Miłosz Kadziński – Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Przewiń na górę