Inne placówki

Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie

Kierownik: dr Paweł Lejba

Adres: ul. Drapałka 4, 62-035 Kórnik, Borówiec
tel. 61 817 01 87, fax 61 817 19 30
e-mail: plejba@cbk.poznan.pl
www.cbk.poznan.pl

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Henryk Mamzer

Adres: ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel./faks 61 657 99 01
e-mail: sekretariat@iaepan.poznan.pl
www.iaepan.poznan.pl

Archiwum PAN w Warszawie Oddział w Poznaniu

Kierownik: dr Jarosław Matysiak

Adres: ul. S. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel./faks 61 852 13 20
e-mail: archpan@man.poznan.pl
www.archpan.poznan.pl

Przewiń na górę