Wydział V – Nauk Medycznych

Komisja Kinezjologii O/PAN

Przewodniczący: dr hab. Maciej Tomczak, prof. AWF
Wiceprzewodniczący: dr hab. Robert Olek, prof. AWF
Sekretarz: dr Tomasz Podgórski

48 61 835 51 88

mtomczak@awf.poznan.pl

Zainteresowania:

Zainteresowania badawcze członków komisji dotyczą szeroko rozumianej tematyki aktywności fizycznej, uwarunkowań jej podejmowania oraz aspektów kształtujących działania w wychowaniu fizycznym, sporcie, fizjoterapii oraz turystyce i rekreacji. Ze względu na interdyscyplinarność kinezjologii, badania prowadzone w tym obszarze obejmują szereg dziedzin, szczególnie neurofizjologię, biomechanikę, biochemię, psychologię, socjologię i pedagogikę.

Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. n. o KF Jacek Lewandowski
Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Aleksander Kabsch
Wiceprzewodnicząca: dr hab. n. o zdrowiu Marzena Wiernicka
Sekretarz: dr n. med. Marta Jokiel

48 61 835 51 40

rehabilitacja@awf.poznan.pl

Zainteresowania:

Zainteresowania badawcze członków komisji dotyczą szeroko rozumianej tematyki aktywności fizycznej, uwarunkowań jej podejmowania oraz aspektów kształtujących działania w wychowaniu fizycznym, sporcie, fizjoterapii oraz turystyce i rekreacji. Ze względu na interdyscyplinarność kinezjologii, badania prowadzone w tym obszarze obejmują szereg dziedzin, szczególnie neurofizjologię, biomechanikę, biochemię, psychologię, socjologię i pedagogikę.Działania Komisji skupiają się na organizacji konferencji krajowych, sesji naukowych, działalności wydawniczej oraz działalności na rzecz środowiska. Komisja wydaje kwartalnik „Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu” – IRONS (Issues of Rehabilitation, Ortopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion). Jest głównym organizatorem konferencji z cyklu Promocja Polskiej Rehabilitacji. Komisja współpracujez Sejmikiem Wlkp. oraz Konwentem Starostów w działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Przewiń na górę