Wydział III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Komisja Nauk Chemicznych O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
Sekretarz: dr hab. inż. Grzegorz Lota

48 61 829 17 02

Zainteresowania:

Komisja skupia swoją aktywność na integracji środowiska naukowego w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, organizując wspólne seminaria oraz stwarzając możliwość wymiany doświadczeń. Poprzez inicjowanie spotkań naukowców z podmiotami gospodarczymi aktywizuje działania na granicy nauka a biznes. Prowadzi działania mające na celu poszerzenie współpracy między naukowcami ze środowiska poznańskiego i Polskim Towarzystwem Chemicznym oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Komisja Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, czł. koresp. PAN
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk
Sekretarz: dr hab. Tomasz Dysarz

48 61 846 65 86

tomasz.dysarz@up.poznan.pl

Zainteresowania:

Komisja skupia ekspertów o zainteresowaniach i kompetencjach dotyczących klimatu, zasobów wodnych i ochrony powietrza. Zmiana klimatu wywołana głównie antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych powoduje konsekwencje pozaklimatyczne. Zasoby wodne Polski są niższe od średniej europejskiej, a susze i powodzie generują wielkie straty. Zanieczyszczenia powietrza, związane przede wszystkim z ogrzewnictwem i transportem, są często widoczne w postaci smogu. Tematyka zainteresowań Komisji budzi emocje i kontrowersje dotyczące zarówno diagnozy problemów, jak i sposobów ich rozwiązania.

Komisja Nauk o Ziemi

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM 
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
Sekretarz: dr hab. Maciej Major, prof. UAM 

48 61 8296183

grzera@amu.edu.pl

Zainteresowania:

Komisji Badań Czwartorzędu. Komisja zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami dotyczącymi przeszłości, aktualnego stanu i tendencji rozwoju środowiska przyrodniczego, w różnych skalach przestrzennych i czasowych, z uwzględnieniem
zmian klimatu i różnokierunkowej, narastającej antropopresji. Zasięg regionalny podejmowanej problematyki badawczej dotyczy głównie Wielkopolski, jak również innych regionów Polski i Świata.

Przewiń na górę