Wydział II – Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komisja Biotechnologii O/PAN

Przewodnicząca: dr hab. Dorota Narożna, prof. UPP
Wiceprzewodnicząca: dr Ewa Woźniak-Gientka
Sekretarz: dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Zainteresowania:

Komisja Biotechnologii przy Oddziale Poznańskim Polskiej Akademii Nauk składa się z 29 przedstawicieli nauk przyrodniczych uniwersytetów oraz placówek PAN, a swym zasięgiem geograficznym obejmuje zachodnią i północno-zachodnią część Polski. Zakres merytoryczny dotyczy wszystkich obszarów biotechnologii. Podstawowe zadania to promocja i popularyzacja osiągnięć współczesnej biotechnologii, poprzez kształtowanie opinii publicznej. Wszelkie prace Komisji opierają się na działalności społecznej.

Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN
Wiceprzewodniczący: dr hab. Edward Roszyk
Sekretarz: dr hab. Władysław Danielewicz

48 61 848 77 08

Zainteresowania:

Głównym przedmiotem zainteresowania komisji są problemy leśnictwa oraz drzewnictwa. Są to problemy związane z gospodarką leśną, ekologią lasu oraz nowymi technologiami w przemyśle drzewnym.

Przewiń na górę