Nauka i Społeczeństwo 2022

Zespół postcovidowy w języku? O bułgarskich złożeniach z komponentem ковид

Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz, Komisja Slawistyczna O/PAN w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

23.06.2022 r.

Kapelusz czy nóżka, czyli grzyby leśne jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska

Prof. dr hab. Mirosław Mleczek, Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

21.04.2022 r.

Metody uczenia maszynowego w analizie i rozpoznawaniu obrazów

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Komisja Informatyki i Automatyki O/PAN w Poznaniu, Politechnika Poznańska

24.03.2022 r.

Paradygmaty skutecznego i efektywnego przywództwa w kryzysie pandemicznym - aspekt ergonomiczny

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Komisja Ergonomii O/PAN w Poznaniu, Politechnika Poznańska

17.02.2022 r.

Georóżnorodność a cele zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, Komisja Nauk o Ziemi O/PAN w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

20.01.2022 r.

Przewiń na górę