Nauka i Społeczeństwo 2020

Co mówią nazwy własne o naszej przeszłości i teraźniejszości

Prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Onomastyczna O/PAN
w Poznaniu

17.12.2020 r.

Szczepienia ochronne w dobie pandemii koronawirusa

Prof. dr hab. Jacek Wysocki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Komisja Nauk Medycznych O/PAN
w Poznaniu

19.11.2020 r.

Koronawirus w polskiej populacji

Prof. dr hab. Elżbieta Ziętkiewicz, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Prof. dr hab. Andrzej Pławski,
Instytut Genetyki Człowieka PAN

22.10.2020 r.

Przewiń na górę