Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Komisja Archeologiczna O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Henryk Mamzer
Sekretarz: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

48 61 641 50 03

Zainteresowania:

Komisja Archeologiczna jest ważną platformą integracji poznańskiego środowiska archeologicznego. Jej działania odnoszą się do najważniejszych zagadnień współczesnej archeologii w kontekście dynamicznych przemian jakim podlega dyscyplina w szybko zmieniających się warunkach akademickich, społecznych i politycznych. Odwołują się do doświadczeń poznańskiej szkoły archeologicznej. Podstawową formą działalności są regularnie organizowane zebrania naukowe oraz konferencje dotyczące szczegółowo zakreślonych zagadnień.

Komisja Bałkanistyki O/PAN

Przewodnicząca: dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, prof. UAM
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Ilona Czamańska
Sekretarz: dr hab. Wojciech Sajkowski, prof. UAM

697268427

prosinac@amu.edu.pl

Zainteresowania:

Celem komisji jest integracja środowiska bałkanistów polskich reprezentujących różne dyscypliny naukowe, organizacja wymiany myśli naukowej, a także przygotowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych. Jej członkami są badacze reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. Komisja regularnie organizuje międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu Balcanicum (na rok 2023 zaplanowano 22. edycję) i uczestniczy w naukowym opracowaniu punktowanego rocznika naukowego „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”.

Komisja Ergonomii O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, prof. PP
Sekretarz: dr inż. Grzegorz Dahlke

48 61 665 34 22

Zainteresowania:

Członkowie komisji są zaangażowani w działalność organizacyjną, naukową i dydaktycz­ną z zakresu ergonomii w organizacji i diagnostyce procesów pracy, transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, leśnictwie i rolnictwie, medycynie oraz infrastrukturze i energii od­nawialnej. Członkowie komisji współpracują z International Ergonomics Association (IEA), Centre for Registration of European Ergo­nomists (CREE), Komisją Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz z Polskim Towarzystem Ergonomicznym (PTErg). Są także stałymi współorganizatorami i uczestnikami dorocznych, światowych konferencji p.n. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE).

Komisja Historycznojęzykowa O/PAN

Przewodniczący: dr hab. Maria Trawińska, prof. IS
Wiceprzewodniczący: dr hab. Jakub Kujawiński 
Sekretarz: dr Wojciech Jasiński

48 61 641 50 03

maria.trawinska@ispan.edu.pl

Zainteresowania:

Komisja ma charakter interdyscyplinarny. Członkowie pochodzą z różnych ośrodków naukowych. Celem komisji jest przede wszystkim promowanie wiedzy o rękopiśmiennych zabytkach językowych i historycznych. Poznańskie archiwa zawierają niezwykle cenne zbiory średniowiecznych manuskryptów, które zaliczane są do najważniejszych zabytków wielkopolskich i wymagają gruntownych studiów

Komisja Onomastyczna O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata
Rutkiewicz-Hanczewska
Wiceprzewodniczący: prof. UAM dr hab. Justyna Walkowiak
Sekretarz: mgr Karolina Galewska

508 132 997

rutkiewi@amu.edu.pl

Zainteresowania:

Członkowie komisji zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem dawnych i obecnych nazw miejscowych oraz terenowych głównie z obszaru Wielkopolski. Celem jej przedstawicieli jest popularyzacja wiedzy na temat pochodzenia nazw własnych oraz ich wartości zabytkowej. Przedmiotem zainteresowania członków komisji są również inne kategorie nazw własnych, m.in. określenia osób (nazwiska, przezwiska), ulic, dróg, placów oraz obiektów usługowo-handlowych, jakie pojawiają się we współczesnej przestrzeni miast i wsi.

Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Sikorska
Przewodniczący honorowy: prof. dr hab. Romuald Zalewski
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos
Sekretarz: Dr hab. inż. Daria Wieczorek

48 61 8569340

ewa.sikorska@ue.poznan.pl

Zainteresowania:

Komisja integruje środowisko naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z towaroznawstwem i jakością w ujęciu interdyscyplinarnym. Komisja ma zasięg ogólnopolski, jej członkami są przedstawiciele kilku ośrodków akademickich, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Komisja jest forum dyskusji naukowej oraz popularyzuje wiedzę w zakresie nauk o jakości. Organizuje wykłady, seminaria i konferencje oraz wydaje monografie.

Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab inż. Tadeusz Zaborowski
Sekretarz: Dr inż. Edmund Pawłowski

48 61 601914887

stefan.trzcielinski@put.poznan.pl

Zainteresowania:

Komisja organizuje seminaria, na których występują naukowcy i praktycy zarządzania oraz organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje poświęcone zarządzaniu przedsiębiorstwami, bezpieczeństwu publicznemu oraz ekologii pogranicza. Rezultatem konferencji są wydawane monografie.  

Komisja Slawistyczna O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska
Wiceprzewodniczący: dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz
Sekretarz: dr hab. Wojciech Jóźwiak, prof. UAM

48 507 515 468

Zainteresowania:

Rok powołania: 1973. Zainteresowania komisji skupiają się na kulturze, literaturze i językach Bałkanów oraz innych krajów słowiańskich (Rosja, Czechy, Słowacja). Komisja jest m.in. współwydawcą kwartalnika naukowego Bohemistyka

Przewiń na górę