Pracownie

Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

Kierownik: mgr Beata Domosławska

Adres: ul. H. Wieniawskiego 17/19. 61-713 Poznań
tel. 61 852 85 03 w. 267, 269
e-mail: pracownia.poznan@ibl.waw.pl
www.pbl.ibl.poznan.pl

Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu Instytutu Historii PAN w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Adres: ul. S. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel./faks 61 848 09 17
e-mail: tnjurek@wp.pl
www.ihpan.edu.pl

Przewiń na górę