Instytuty Naukowe

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Adres: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
tel. 61 852 89 19, 61 852 85 03

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

Pełnomocnik dyr. ICHB PAN ds PCSS: dr Cezary Mazurek
Adres: ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań
tel. 61 858 20 01, fkas 61 850 25 01
ID-PAN

Instytut Dendrologii PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński

Adres: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 00 33
e-mail: idkornik@man.poznan.pl
www.idpan.poznan.pl

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Adres: ul. M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań
tel. 61 869 52 34, c. 61 869 51 00
e-mail: office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl

Instytut Genetyki Człowieka PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Michał Witt

Adres: ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 61 657 92 34, c. 61 657 91 00
e-mail: igcz@man.poznan.pl
www.igcz.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Paweł Krajewski

Adres: ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
tel. 61 655 02 75, c. 61 655 02 00
e-mail: office@igr.poznan.pl
www.igr.poznan.pl

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

p.o. dyrektora: dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski, prof. nadzw. IŚRiL PAN

Adres: ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
tel. 61 847 56 03, c. 61 847 56 01
e-mail: isrl@isrl.poznan.pl
www.isrl.poznan.pl

Bibliotek Kórnicka PAN

Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Jasiński

Adres: ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 00 81
e-mail: sekretariat.zamek@bk.pan.pl
www.bkpan.poznan.pl
Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich
ul. Stary-Rynek 78-79
61-772 Poznań
tel. 61852 48 44
e-mail: sekretariat.palac@bk.pan.pl

 

 

Przewiń na górę