Open Lectures

Georóżnorodność a cele zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, Komisja Nauk o Ziemi O/PAN w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

20.01.2022 r.

Towaroznawstwo, czyli nauka o jakości towarów - czy jest nadal potrzebna?

Prof. dr hab. Romuald Zalewski, Przewodniczący Komisji Towaroznawczych O/PAN w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

17.06.2021 r.

Wpływ powłok z PCBN na stan warstw wierzchnich po procesie toczenia

Mgr inż. Michał Ociepa, Komisja Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski

20.05.2021 r.

Czy pandemia COVID-19 spowoduje "pandemię" hipokinezji, czyli co się dzieje z naszą aktywnością fizyczną?

Prof. AWF dr hab. Robert Szeklicki – kierownik Zakładu Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komisji Kinezjologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

15.04.2021 r.

Badania archeologiczne na Egipskiej Pustyni Zachodniej: katastrofa ekologiczna na Saharze i jej wpływ na powstanie cywilizacji starożytnego Egiptu

Prof. dr hab. Jacek Kabaciński, Komisja Archeologiczna  O/PAN w Poznaniu

25.03.2021 r.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - pierwsza regionalna Biblioteka Cyfrowa w Polsce

Dr hab. Mirosław Górny, prof. UAM, Dr Artur Wierzbicki, Komisja Informacji Naukowej O/PAN
w Poznaniu

18.02.2021 r.

W kręgu optymalizacji - od lekcji natury do zastosowań praktycznych

Prof. dr hab. inż. Marian Ostwald,  Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych O/PAN
w Poznaniu

21.01.2021 r.

Co mówią nazwy własne o naszej przeszłości i teraźniejszości

Prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Onomastyczna O/PAN
w Poznaniu

17.12.2020 r.

Szczepienia ochronne w dobie pandemii koronawirusa

Prof. dr hab. Jacek Wysocki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Komisja Nauk Medycznych O/PAN
w Poznaniu

19.11.2020 r.

Koronawirus w polskiej populacji

Prof. dr hab. Elżbieta Ziętkiewicz, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Prof. dr hab. Andrzej Pławski,
Instytut Genetyki Człowieka PAN

22.10.2020 r.

Scroll to top