Wykłady otwarte

Nauka i społeczeństwo wobec COVID-19

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, czł. koresp. PAN, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

19.01.2022 r.

Nowe technologie. Pomoc czy zagrożenie

Prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

09.12.2021 r.

Przewiń na górę