Historia

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został utworzony w 1972 roku i obejmuje swoim zasięgiem Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. Był to trzeci powołany Oddział w Polsce, po Krakowie i Wrocławiu. Inicjatorami działań mających na celu utworzenie Oddziału PAN w Poznaniu byli profesorowie: Gerard Labuda i Maciej Wiewiórowski. Oddział zaczął organizować placówki oraz komisje naukowe. Pierwszym Prezesem Oddziału PAN w Poznaniu został prof. Gerard Labuda.

Prezesi Oddziału w latach 1972-2019

Prof. Gerard Labuda
czł. rzecz. PAN
1972-1980

Prof. Władysław Węgorek
czł. rzecz. PAN
1981-1989

Prof. Jan Stankowski
czł. rzecz. PAN
1990-1995

Prof. Andrzej B. Legocki
czł. rzecz. PAN
1996-2002

Prof. dr hab inż. Jan Węglarz
czł. rzecz. PAN
2003-2010

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
czł. rzecz. PAN
2011-2018

Prof. dr hab. Marek Świtoński
czł. rzecz. PAN
od 2019

Przewiń na górę