Sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki – „Przemoc, agresja i obrona”

Sesja I – godz. 10.00
Otwarcie – prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

Prowadzenie: prof. dr hab. Marian Gorynia, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  1. Wojna jako forma strategii społecznej. Perspektywa archeologiczna

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, czł. koresp. PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  1. Kultura a agresja i przemoc: rozważania z perspektywy psychologii międzykulturowej

Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN

Sesja II – godz. 12.00

  1. Problem kary śmierci w doktrynie Kościoła katolickiego

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  1. Agresja i przemoc w praktyce psychiatrycznej – uwarunkowania i konsekwencje

Prof. dr hab. n.med. Janusz Heitzman, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie

13.30 Dyskusja i podsumowanie
14.00 Zakończenie sesji

Sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki – „Postępy transplantologii – nadzieje i ograniczenia”

Innowacyjna technologia wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych – prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Intrygująca zamiana. Moralne aspekty ksenotransplantacji – Siostra prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Modelowa złożoność ksentoransplantacji – między (bio)etyczną bezradnością a zasadnymi wątpliwościami – ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Technologicznych

Materiały video z sesji pt. "Człowiek i środowisko"

Przewiń na górę