Sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki – „Migracje – historia i teraźniejszość”

Sesja I – godz. 10.00
Otwarcie – prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

Prowadzenie: prof. dr hab. Marian Gorynia, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  1. Wędrówki ludów w Europie w czasach starożytności i średniowiecza

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Biblioteka Kórnicka w Kórniku  

  1. Ilu jest w Polsce cudzoziemców? Ujęcie statystyczne i ekonomiczne

Dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Urząd Statystyczny w Poznaniu

Sesja II – godz. 12.00
Prowadzenie: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, czł. koresp. PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  1. Stosunek do imigrantów w Polsce, antyimigrancka mowa nienawiści i jej konsekwencje

Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

  1. Bliski Wschód bez chrześcijan? – między (bio)etyczną „bezradnością” a zasadnymi wątpliwościami 

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.30 Dyskusja i podsumowanie
14.00 Zakończenie sesji

Sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki – „Postępy transplantologii – nadzieje i ograniczenia”

Innowacyjna technologia wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych – prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Intrygująca zamiana. Moralne aspekty ksenotransplantacji – Siostra prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Modelowa złożoność ksentoransplantacji – między (bio)etyczną bezradnością a zasadnymi wątpliwościami – ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Technologicznych

Materiały video z sesji pt. "Człowiek i środowisko"

Przewiń na górę