2023-2024

Co to właściwie znaczy zdrowie odżywianie?

prof. dr hab. Agata Chmurzyńska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

18.04.2024 r.

Pierwiastki ziem rzadkich - czy są naprawdę takie rzadkie w otaczającym nas środowisku?

prof. dr hab. Klaudia Borowiak

Komisja Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

22.03.2024 r.

Rosyjskie uwarunkowania kulturowe tradycjonalistycznej wojny z osobami LGBT+

dr hab. Marek Jedliński, prof. UAM

Komisja Slawistyczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

22.02.2024 r.

Europejskie i dalekowschodnie praktyki nazewnicze - różnice i podobieństwa

mgr Karolina Galewska

Komisja Onomastyczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

18.01.2024 r.

Bezpieczeństwo publiczne i obciążenie wybuchem w inżynierii mechanicznej i budowlanej. Czy jesteśmy świadomi zagrożeń?

prof. dr hab. inż. Piotr Sielicki

Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych

Politechnika Poznańska

23.11.2023 r.

Inne oblicza biotechnologii i GMO

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Komisja Biotechnologii

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

19.10.2023 r.

Przekształcenia przestrzeni Poznania w ostatnich 200 latach

prof. dr hab. Przemysław Biskupski

Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

15.06.2023 r.

Zarządzanie finansami w dobie kryzysu

Dr hab. Jacek Mizerka, prof. UE
Dr hab. Michał Kałdoński, prof. UE
Dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

18.05.2023 r.

Znaczenie lodowców dla bioróżnorodności, ekosystemów i ludzkości

Dr hab. Krzystof Zawierucha, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

20.04.2023 r.

Różne aspekty aktywizacji człowieka w kreowaniu zdrowej długowieczności: aktywność fizyczna – indywidualizacja podejścia

Dr hab. Jolanta Twardowska-Rajewska, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

23.03.2023 r.

Czy myśliwi są potrzebni?

Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

16.02.2023 r.

Przewiń na górę