Departments

Department of Research on Law Institutions of the Institute of Law Studies, PAS

Head: Dr. Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Address: ul. S. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań 
tel./faks 61 852 02 60
e-mail: phrc@man.poznan.pl
www.inp.pan.pl; www.phrc.pl

Department of Nationality Studies of the Institute of Slavic Studies, PAS

Address: ul. Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań 
tel. 61 847 08 89
e-mail: joanna.nowak@ispan.waw.pl
www.ispan.waw.pl

Department of History of the Institute of Slavic Studies, PAS

Kierownik: Prof. Dr. Hab. Ryszard Grzesik

Address: ul. Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań 
tel. 61 847 08 89
e-mail: grzesik@man.poznan.pl
www.ispan.waw.pl

Department of Linguistics of Slavic Studies, PAS

Address: ul. Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań 
tel. 61 847 08 89
e-mail: maria.trawinska@ispan.waw.pl
www.ispan.waw.pl

Scroll to top