Scientific Institutes

Institute of Bioorganic Chemistry, PAS

Director: Dr. Hab. Luiza Handschuh, Prof. IBC PAS
Address: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
tel. 61 852 89 19, 61 852 85 03

Poznań Supercomputing and Networing Center affiliated to the PAS Institute of Bioorganic Chemistry

Rep. of the Director of IBC PAS for PSNC: Dr. Cezary Mazurek
Address: ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań
tel. 61 858 20 01, fkas 61 850 25 01

Institute of Dendrology, PAS

Director: Dr. Hab. Andrzej M. Jagodziński, Prof. ID PAS

Address: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 00 33
e-mail: idkornik@man.poznan.pl
www.idpan.poznan.pl

Institute of Molecular Physics, PAS

Director: Prof. Dr. Hab. Zbigniew Trybuła

Address: ul. M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań
tel. 61 869 52 34, c. 61 869 51 00
e-mail: office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl

Institute of Human Genetics, PAS

Director: Prof. Dr. Hab. Maciej Giefing

Address: ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 61 657 92 34, c. 61 657 91 00
e-mail: igcz@man.poznan.pl
www.igcz.poznan.pl

Institute of Plant Genetics, PAS

Director: Prof. Dr. Hab. Paweł Krajewski

Address: ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
tel. 61 655 02 75, c. 61 655 02 00
e-mail: office@igr.poznan.pl
www.igr.poznan.pl

PAS Library in Kórnik

Director: Prof. Dr. Hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

Address: ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 00 81
e-mail: sekretariat.zamek@bk.pan.pl
www.bkpan.poznan.pl
Poznań Branch, Pałac Działyńskich
ul. Stary-Rynek 78-79
61-772 Poznań
tel. 61852 48 44
e-mail: sekretariat.palac@bk.pan.pl

 

Scroll to top