Division V – Medical Sciences

Committee on Kinesiology, PAS - Poznań Branch

Chairman: Prof. AWF Dr. Hab. Maciej Tomczak
Vice-chairman: Prof. AWF Dr. Hab. Robert Olek
Secretary: Dr. Tomasz Podgórski

48 61 835 51 88

mtomczak@awf.poznan.pl

Committee on Rehabilitation and Social Integration, PAS - Poznań Branch

Chairman: Prof. Dr. Hab.  Jacek Lewandowski
Vice-chairman: Dr. Hab. Marzena Wiernicka
Secretary: Dr. Marta Jokiel

48 61 835 51 40

rehabilitacja@awf.poznan.pl

Scroll to top