Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w 2019 roku, której wiodącym autorem jest doktorant​

VIII edycja konkursu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2019 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant została rozstrzygnięta. Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 67 prac, a laureatami nagród w poszczególnych obszarach zostali:

1. Mgr Maciej Behnke, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (nauki humanistyczne)
2. Dr Magdalena Migalska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (nauki biologiczne i rolnicze)
3. Dr Grzegorz Markiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (nauki ścisłe i nauki o Ziemi)
4. Mgr inż. Piotr Kuwałek, Politechnika Poznańska (nauki techniczne)
5. Lek med. Martyna Borowczyk, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (nauki medyczne)

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

1. Mgr Marta Archacka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (nauki biologiczne i rolnicze)
2. Mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska, Politechnika Poznańska (nauki ścisłe i nauki o Ziemi)
3. Mgr inż. Damian Łukawski, Politechnika Poznańska (nauki techniczne)
4. Mgr anal. med. Martyna Pakuła, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego (nauki medyczne)

Przewiń do góry