Prof. Zbigniew W. Kundzewicz uhnorowany Międzynarodową Nagrodą Hydrologiczną IAHS/UNESCO/WMO i Medalem Dooge’a za rok 2017

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz zostałem uhonorowany przyznaniem Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO i Medalu Dooge’a za rok 2017.

 

Jest to najwyższe w świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych, otrzymywane corocznie przez jedną osobę na mocy decyzji Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO. Medal Dooge’a przyznawany jest za fundamentalny wkład do hydrologii jako nauki. Medal Dooge’a został przyznany za: „wybitny wkład do poprawy zrozumienia zdarzeń powodziowych oraz wpływu klimatu na zasoby wodne, a także za przywództwo w międzynarodowej wspólnocie hydrologów”.

Uroczystość wręczenia nagrody będzie miała miejsce podczas Naukowego Zgromadzenia (Scientific Assembly) Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (International Association of Hydrological Sciences – IAHS) w Port Elizabeth (RPA) w dniu 13 lipca 2017. 

Przewiń na górę