Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Pożegnanie Prof. Jacka Fisiaka

Fisiak
Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Jacka Fisiaka

członka rzeczywistego PAN

wieloletniego dyrektora
Instytutu Filologii Angielskiej UAM,
byłego Ministra Edukacji Narodowej.
Odznaczony Krzyżem Wielkim OOP, Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą OOP
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Imperium Brytyjskiego.

Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes i Członkowie Prezydium
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Przewiń do góry