Przemoc, agresja i obrona. XXV sesja z cyklu Dwugłos Nauki

10:00 – Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN, prezes Oddziału PAN w Poznaniu

Sesja 1:

10:10 – 10:50  „Wojna jako forma strategii społecznej. Perspektywa archeologiczna”

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, czł. koresp. PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza         w Poznaniu

10:50 – 11:30 „Kultura a agresja i przemoc: rozważania z perspektywy psychologii międzykulturowej”

Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN w Warszawie

11:30 – 11:45 – Dyskusja

 

11:45 – 12:15 – Przerwa

 

Sesja 2:

12:15 – 12:55 „Problem kary śmierci w doktrynie Kościoła katolickiego”

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12:55 – 13:35 „Agresja i przemoc w praktyce psychiatrycznej – uwarunkowania i konsekwencje”

Prof. dr hab. n.med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sadowej Instytutu Psychiatrii    i Neurologii w Warszawie, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds Psychiatrii Sądowej

13:35 – 13:50  Dyskusja

Data

lis 15 2023

Czas

10:00 - 14:00

Lokalizacja

Pałac Działyńskich, Sala Turkusowa

Organizator

Oddział PAN w Poznaniu

Speakers

Przewiń na górę