Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wydział V – Nauk Medycznych

Komisja Nauk Medycznych O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Marek Ruchała 
Wiceprzewodnicząca: prof. UM dr hab. Małgorzata Kotwicka
Sekretarz: prof. UM dr hab. med. Mariusz Puszczewicz

48 61 869 13 30

Zainteresowania:

W skład komisji wchodzą przedstawiciele prawie wszystkich medycznych specjalności klinicznych i teoretycznych. Główną formą działalności komisji jest organizacja sympozjów, spotkań oraz konferencji. Komisja przygotowała opracowanie o stanie specjalności medycznych w Polsce. Współpracuje z wieloma medycznymi organizacjami naukowymi.

Komisja Kinezjologii O/PAN

Przewodniczący: prof. AWF dr hab. Maciej Tomczak
Wiceprzewodniczący: prof. AWF dr hab. Robert Szeklicki
Sekretarz: dr Tomasz Podgórski

48 61 835 51 88

mtomczak@awf.poznan.pl

Zainteresowania:

Zainteresowania badawcze członków komisji dotyczą szeroko rozumianej tematyki aktywności fizycznej, uwarunkowań jej podejmowania oraz aspektów kształtujących działania w wychowaniu fizycznym, sporcie, fizjoterapii oraz turystyce i rekreacji. Ze względu na interdyscyplinarność kinezjologii, badania prowadzone w tym obszarze obejmują szereg dziedzin, szczególnie neurofizjologię, biomechanikę, biochemię, psychologię, socjologię i pedagogikę.

Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. n. o KF Jacek Lewandowski
Wiceprzewodnicząca: dr n. o KF Marzena Wiernicka
Sekretarz: dr n. med. Marta Jokiel

48 61 835 51 40

rehabilitacja@awf.poznan.pl

Zainteresowania:

Zainteresowania badawcze członków komisji dotyczą szeroko rozumianej tematyki aktywności fizycznej, uwarunkowań jej podejmowania oraz aspektów kształtujących działania w wychowaniu fizycznym, sporcie, fizjoterapii oraz turystyce i rekreacji. Ze względu na interdyscyplinarność kinezjologii, badania prowadzone w tym obszarze obejmują szereg dziedzin, szczególnie neurofizjologię, biomechanikę, biochemię, psychologię, socjologię i pedagogikę.Działania Komisji skupiają się na organizacji konferencji krajowych, sesji naukowych, działalności wydawniczej oraz działalności na rzecz środowiska. Komisja wydaje kwartalnik „Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu” – IRONS (Issues of Rehabilitation, Ortopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion). Jest głównym organizatorem konferencji z cyklu Promocja Polskiej Rehabilitacji. Komisja współpracujez Sejmikiem Wlkp. oraz Konwentem Starostów w działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Przewiń do góry