Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wydział II – Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komisja Biotechnologii O/PAN

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Twardowski
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Dorota Narożna
Sekretarz: dr Tomasz Kolanowski

48 61 852 85 03 w. 133

Zainteresowania:

Komisja Biotechnologii przy Oddziale Poznańskim Polskiej Akademii Nauk składa się z 40 przedstawicieli nauk przyrodniczych uniwersytetów oraz placówek PAN, a swym zasięgiem geograficznym obejmuje zachodnią i północno-zachodnią część Polski. Zakres merytoryczny dotyczy wszystkich obszarów biotechnologii. Podstawowe zadania to promocja i popularyzacja osiągnięć współczesnej biotechnologii, poprzez kształtowanie opinii publicznej. Wszelkie prace Komisji opierają się na działalności społecznej.

Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN
Wiceprzewodniczący: prof. ITD dr hab. Andrzej Fojutowski
Sekretarz: dr hab. Władysław Danielewicz

48 61 848 77 08

Zainteresowania:

Głównym przedmiotem zainteresowania komisji są problemy leśnictwa oraz drzewnictwa. Są to problemy związane z gospodarką leśną, ekologią lasu oraz nowymi technologiami w przemyśle drzewnym.

Przewiń do góry