Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Zakłady

Zakład Badania Instytucji Prawnych Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Kierownik: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Adres: ul. S. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań 
tel./faks 61 852 02 60
e-mail: phrc@man.poznan.pl
www.inp.pan.pl; www.phrc.pl

Zakład Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie

Adres: ul. Błękitna 1/7, 60-656 Poznań 
tel. 61 847 08 89
e-mail: joanna.nowak@ispan.waw.pl
www.ispan.waw.pl

Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Adres: ul. Błękitna 1/7, 60-656 Poznań 
tel. 61 847 08 89
e-mail: grzesik@man.poznan.pl
www.ispan.waw.pl

Zakład Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie

Adres: ul. Błękitna 1/7, 60-656 Poznań 
tel. 61 847 08 89
e-mail: maria.trawinska@ispan.waw.pl
www.ispan.waw.pl

Przewiń do góry