Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

VI edycja konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant została rozstrzygnięta

W dniu 5 czerwca, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, zostały wręczone dyplomy laureatom oraz osobom wyróżnionym w VI edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, której wiodącym autorem był doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w swoich publikacjach podczas krótkich wystąpień.

Laureaci konkursu

  1.  Nauki humanistyczne i społeczne – dr Małgorzata Miławska-Ratajczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor: Małgorzata Witaszek-Samborska)
  2.  Nauki biologiczne i rolnicze – mgr Magdalena Dąbrowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (promotor: prof. nadzw. dr hab. Marta Olejniczak) 
  3.  Nauki ścisłe i nauki o Ziemi – mgr Bartłomiej Przybylski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz) 
  4.  Nauki techniczne – mgr inż. Artur Jędrzak, Politechnika Poznańska (promotor: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski) 
  5.  Nauki medyczne – dr Karol Jopek, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (promotor: prof. dr hab. med. Marcin Ruciński)

Wyróżnieni

  1.  Nauki humanistyczne i społeczne – mgr Ewa Martinek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor: prof. dr hab. Dorota Skotarczak) 
  2.  Nauki biologiczne i rolnicze – mgr Marcin Krzysztof Dyderski, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku (promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jagodziński) 
  3.  Nauki ścisłe i nauki o Ziemi – dr inż. Adam Ślesiński, Politechnika Poznańska (promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak) 
  4.  Nauki techniczne – mgr inż. Małgorzata Graś, Politechnika Poznańska (promotor: dr hab. inż. Grzegorz Lota)
  5.  Nauki medyczne – mgr Monika Drobna, Instytut Genetyki Człowieka PAN (promotor: prof. dr hab. Michał Witt)
Przewiń do góry