Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Polsko-Chińskie seminarium „Flood risks in a changing world”

W piątek, 20 września , odbyło się w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, w Pałacu Działyńskich, polsko-chińskie seminarium poświęcone ryzyku powodziowemu w zmieniającym się świecie. Seminarium współorganizowane było przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN oraz Komisję Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale PAN w Poznaniu. Wśród uczestników było 7 gości z Chin, którzy wygłosili 5 referatów oraz 25 osób z Polski, które również wygłosiły 5 referatów, obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z powodziami. Choć niemożliwe jest uzyskanie całkowitego bezpieczeństwa przed niszczącym nadmiarem wód, można i trzeba starać się o redukcję ryzyka powodziowego. 

Przewiń do góry